Dislèxia i altres Trastorns de l’aprenentatge

Nens o adolescents amb una intel·ligència dins la normalitat que tenen dificultats en una àrea concreta de l’aprenentatge i que solen mostrar un baix rendiment escolar, desmotivació per l’aprenentatge escolar, autoestima baixa,…

Engloba: trastorns de la lectura (dislèxia), escriptura (disgràfia), càlcul (discalcúlia), trastorn aprenentatge no verbal (TANV), etc. A part dels problemes específics solen mostrar un baix rendiment escolar, desànim i desmotivació per l’aprenentatge escolar, trastorns emocionals,…

Avaluació psicològica i neuropsicològica dels dèficits cognitius (atenció, lectura, escriptura, memòria, funcions excutives, càlcull, ràxies, gnòsies, funcions visuoespacials,…), emocionals, afectius, psicosocials i conductuals; ens permet establir els objectius i dissenyar el pla de treball pel nen, pares i escola.

Intervenció Neuropsicològica i Psicològica que treballa amb el nen, pares i escola amb un mètode integrat basat en tècniques de Rehabilitació Neuropsicològica, Psicoteràpia, Psicologia Cognitiva-Conductual, Programació Neurolingüística, Arteràpia, Psicoeducació i Mindfulness, que ens permet treballar amb el nen, els pares i l’escola.

Comments are closed.