Avaluació neuropsicològica clínica o forense

L’avaluació Neuropsicològica ens permet saber quines funcions cognitives estan preservades i quines alterades, el seu nivell d’afectació, així com els dèficits emocionals, psicosocials i conductuals. Ens permet identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i les alteracions emocionals, psicosocials i conductuals. També ens permet determinar els punts cognitius forts i febles d’un individu sa.
Es pot realitzar a petició del propi pacient i/o família, psiquiatres, neuròlegs, geriatres, pediatres, escoles (orientacions vocacionals…), mútues laborals, companyies asseguradores, tribunals mèdics, escoles, instituts, etc.
Ens serveix per elaborar informes neuropsicològics clínics o forenses.
Si la finalitat de l’informe és la d’un estudi i avaluació orientat al diagnòstic i/o a la intervenció, elaborem un informe clínic. 
Si valorem a més les seqüeles neuropsicològiques i l’impacte en els diferents àmbits de la vida diària de la persona  i quina relació tenen amb la causa que es jutja, parlem de l’àmbit forense. Són informes de l’àmbit pericial laboral els dirigits a mútues laborals, companyies asseguradores, empreses, tribunals mèdics d’incapacitació laboral, etc.

Comments are closed.