Avaluació neuropsicològica

L’avaluació Neuropsicològica ens permet detectar quines funcions cognitives (atenció, llenguatge, memòria, planificació… ) estan preservades i quines alterades, el grau d’afectació i els dèficits emocionals, psicosocials i conductuals. També ens permet determinar els punts cognitius forts i febles d’un individu sa.
L’avaluació ens permet identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i les alteracions emocionals, psicosocials i conductuals. Tot aixó ens permet elaborar un diagnòstic neuropsicològic, dissenyar el pla de treball més adient a la persona i família, i redactar un informe neuropsicològic.
L’avaluació es pot realitzar a petició del propi pacient i/o família, psiquiatres, neuròlegs, geriatres, pediatres, escoles, instituts (orientacions vocacionals…), etc.

 

Comments are closed.