Avaluació psicopatològica

Aplicació, correcció i interpretació de proves psicomètriques com MMPI, WAIS-IV, WISC-V, etc. a petició de psiquiatres, neuròlegs, geriatres o pediatres.

Informes psicològics, psicopatològics i neuropsicològics per metges especialistes, mútues laborals, companyies d’assegurances, empreses, tribunals mèdics, etc.

Informes psicològics, psicopatològics i neuropsicològics en casos de nens o adolescents amb TDAH, dislèxia, disgràfia, discalcúlia, discapacitat intel.lectual, etc. Informes per escoles o instituts, sol·licitar beques, etc.

Informes de Quocient intel·lectual (QI).

Comments are closed.