Neuropsicologia

Treballem amb vostè i la seva família per millorar o mantenir el rendiment cognitiu (atenció, llenguatge, memòria, resolució de problemes…) i compensar els dèficits amb estratègies. Ajudem al pacient i família en el procés d’acceptació i adaptació a les seqüeles del dany cerebral (emocionals, afectives, cognitives, de comportament i personalitat) i les seves repercussions en el dia a dia.

 

La Neuropsicologia és una disciplina de la psicologia, que permet conèixer el funcionament del cervell.

L’avaluació neuropsicològica ens permet identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius (atenció, llenguatge, comprensió, memòria, pràxies, gnòsies, funcions visuoespacials, càlcul, funcions executives, etc.) i les alteracions emocionals, psicosocials i conductuals, que es deriven de les lesions i disfuncions cerebrals; així com determinar els punts cognitius forts i febles d’un individu sa.

Tractament o Intervenció neuropsicològica. Realitzem:

  • Rehabilitació neuropsicològica pretén recuperar funcions cognitives com atenció, llenguatge, memòria, etc., i adquirir estratègies per compensar els dèficits; dirigida a persones amb dany cerebral.
  • Estimulació cognitiva dirigida a persones amb deteriorament cognitiu lleu o amb demència com l’Alzheimer, pretén estimular globalment les funcions cognitives preservades i contribuir a mantenir el màxim temps possible la independència de pacient.
  • Tallers de memòria per subjectes sans majors de 60 anys, dirigits a prevenir el deteriorament cognitiu, mantenir la ment activa.

En la planificació i realització de la intervenció neuropsicològica utilitzem una metodologia pròpia que integra, a més a més de les tres intervencions descrites, a: Tècniques de Psicoteràpia, de Psicologia Cognitiva-Conductual, Programació Neurolinguïstica, Arteràpia, Tècniques de relaxació, Mindfulness, Assessorament a familiars i Psicoeducació, entre d’altres.

Assessorament als pacients, familiars, escoles, companyies d’assegurances, etc.

Neuropsicoteràpia dirigida al pacient per treballar la consciència dels dèficits i la seva acceptació i el realisme.

En el nostre centre oferim avaluació/diagnòstic, tractament, assessorament neuropsicològic i neuropsicoteràpia a nens, adolescents, adults i gent gran, amb patologies neurològiques i psiquiàtriques, i a subjectes sans per mantenir la ment activa.

Comments are closed.