Neuropsicologia

 

La Neuropsicologia és una disciplina de la psicologia, que permet conèixer el funcionament del cervell tant dels infants com dels adults. Estudia les funcions cognitives com l’atenció, orientació, llenguatge, comprensió, memòria, pràxies, gnòsies, funcions visuoespacials, càlcul i funcions executives, a més de les emocions i la conducta. La seva finalitat és tant d’avaluació i diagnòstic com intervenció.

Treballem amb persones sanes i amb persones amb deteriorament cognitiu (lleu, moderat…).

Persones sanes que volen mantenir la ment activa.

Estudiants que volen maximitzar el seu rendiment acadèmic.

Nens i joves amb trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, dislèxia, discalcúlia…),

Persones amb alteracions cognitives associades a:

    • càncer i el seu tractament (chemobrain), exposició a productes tòxics com pesticides, infeccions del SNC (encefalitis, meningitis…), malalties metabòliques, traumatismes craniencefàlics (TCE),
    • trastorns mentals (esquizofrenia, TOC, trastorn bipolar, addiccions, Trastorn per estrés postraumàtic, etc.),
    • accidents vasculars cerebrals (AVC) o ictus, hidrocefàlia, hipòxies-anòxies, epilèpsia, apnea,
  • demències (Alzheimer, frontotemporal, cossos de Lewy, vascular…).

L’avaluació neuropsicològica ens permet identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i les alteracions emocionals, psicosocials i conductuals, que es deriven de les lesions i disfuncions cerebrals. També ens permet determinar els punts cognitius forts i febles d’un individu sa per realitzar orientacions vocacionals o planificar tallers d’estimulació dirigits a persones sanes.

En la intervenció, el neuropsicòleg realitza tractament no farmacològic  en persones sanes que volen mantenir la ment activa i també en persones amb problemes cognitius, emocionals i/o conductuals mitjançant la Rehabilitació neuropsicològica, l’Estimulació cognitiva i la Neuropsicoteràpia. 

 

Més sobre deteriorament cognitiu lleu    Més sobre trastorns d’aprenentatge    Més sobre demències   Més sobre TDAH

Comments are closed.