Intervenció

La intervenció neuropsicològica es pot aplicar tant en nens com adults en procesos relacionats amb l’envelliment sa, salut mental, deteriorament cognitiu i demències, dany cerebral adquirit, trastorns del neurodesenvolupament, etc. Al centre adaptem la intervenció a les necessitats de cadascú, al seu moment vital i al de la seva família. El nostre objectiu és incrementar el seu benestar i la qualitat de vida.
Seguim una metodologia propia que integra la neuropsicologia tradicional amb la psicologia cognitiva i conductual, seguint el model de B. Wilson. Utilitzem una metodologia ecològica (similar a la que ens trobem en les situacions reals quotidianes) i seguim els principis de la neuropsicologia basada en l’evidència que ens porta a incoporar els darrers avenços científics. A més d’incloure tècniques de psicoteràpia humanista, sistèmica, programació Neurolinguïstica, arteràpia, tècniques de relaxació, mindfulness i psicoeducació,  entre d’altres.
La intervenció del neuropsicòleg inclou diferents tècniques com són l’estimulació cognitiva, la rehabilitació neuropsicològica, l’assessorament i suport als familiars i la neuropsicoteràpia.
L‘estimulació cognitiva s’orienta a estimular i mantenir les funcions cognitives preservades, repercutint també en les emocions i la conducta del pacient.
La Rehabilitació neuropsicològica pretén millorar els dèficits emocionals, cognitius i psicosocials causats pel dany cerebral. Volem ajudar a aconseguir un nivell de funcionament més òptim en la vida quotidiana, amb una milloria dels dèficits i adquisició d’estratègies compensatòries i reentrenament de les habilitats més afectades.
A més del treball amb el pacient, l’assessorament, neuropsicoeducació i suport emocional a la família és bàsic per una eficaç intervenció, així com la Neuropsicoteràpia en la persona amb dany cerebral adquirit o deteriorament cognitiu lleu, fins i tot en persones amb demència inicial.

Comments are closed.