Dany cerebral adquirit

L’avaluació Neuropsicològica ens permet saber quines funcions cognitives estan preservades i quines alterades, el seu nivell d’afectació, així com els dèficits emocionals, psicosocials i conductuals. La Rehabilitació neuropsicològica pretén aconseguir un nivell de funcionament més òptim en la vida quotidia, amb una milloria dels dèficits i adquisició d’estratègies compensatòries i reentrenament de les habilitats més afectades. L’assessorament i suport emocional a la família és bàsic per una eficaç intervenció, així com la Neuropsicoteràpia en la persona amb dany cerebral.

 El dany cerebral pot ser produït per:

  • Traumatismes craniencefàlics (TCE)
  • Accidents Vasculars Cerebrals (AVC)
  • Infeccions del Sistema Nerviós Central (SNC)
  • Malalties oncològiques del SNC
  • Hidrocefàlia
  • Hipòxies-anòxies
  • Tumors cerebrals
  • Epilèpsia
  • Malaltia de Parkinson
  • Altres trastorns neurològics

Comments are closed.