Assessorament psicològic

Assessorament psicològic a pares

Assessorament psicològic en conflictes personals, familiars, laborals,…

Descobriment i utilització de recursos interns

Tècniques de resolució de problemes

Mètodes i estratègies de presa de decisions

Millora d’habilitats socials

Com incrementar l’autoestima, empatia, assertivitat i intel·ligència emocional

Psicoeducació de trastorns psicològics i neuropsicològics

Comments are closed.