TDAH

El Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un trastorn que inclou símptomes d’impulsivitat, hiperactivitat i inatenció. Depenent del subtipus trobem predomini d’uns símptomes o uns altres. Trastorns emocionals, baix rendiment escolar, rebuig escolar, problemes de conducta, dificultats per relacionar-se, baixa tolerància a la frustració, baixa autoestima i motivació, dificultats per adaptar-se als canvis i per controlar la ira, trastorns de l’aprenentatge i estrès familiar, s’associen freqüentment a aquest trastorn. L’avaluació neuropsicològica va dirigida a explorar tots aquests aspectes i detectar els dèficits cognitius, emocionals, psicosocials i conductuals.

La intervenció neuropsicològica ensenya estratègies i tècniques per millorar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic, i suplir les mancances o dificultats cognitives presents en el nen, al mateix temps que treballem aspectes emocionals, psicosocials i conductuals. La intervenció va dirigida tant al nen, als pares com a l’escola.

En la planificació i realització de la intervenció neuropsicològica utilitzem una metodologia pròpia que integra la Rehabilitació Neuropsicològica amb Tècniques de Psicoteràpia, de Psicologia Cognitiva-Conductual, Programació Neurolinguïstica, Arteràpia, Tècniques de relaxació, Mindfulness, Assessorament a familiars i Psicoeducació, entre d’altres.

Comments are closed.