Neuropsicologia Infantil i juvenil

Ajudem als nens, adolescents i pares a descobrir i potenciar les seves habilitats, capacitats i recursos, a adquirir noves estratègies per afrontar i resoldre situacions problemàtiques, adaptar-se als canvis i superar dificultats acadèmiques, d’aprenentatge, cognitives, emocionals, psicosocials, familiars… del dia a dia.

La Neuropsicologia Infantil i Juvenil va dirigida a:

    • Conèixer el perfil neuropsicològic del nen o jove permet dissenyar i aplicar plans d’intervenció dirigits a maximitzar el seu rendiment acadèmic, basats en fomentar els punts forts i compensar els febles
    • Orientacions vocacionals. El rendiment en proves de les principals funcions cognitives ens ajuda a recomanar les professions més compatibles al seu perfil neuropsicològic, no oblidant mai aspectes com la personalitat i les preferències personals, així com el model d’intel·ligències múltiples de Gardner.

Dirigit a nens o adolescents amb una intel·ligència dins la normalitat que tenen dificultats en una àrea concreta de l’aprenentatge i que solen mostrar un baix rendiment escolar, desmotivació per l’aprenentatge escolar, autoestima baixa,…

Nens amb sospita o diagnosticats amb un trastorn de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgràfia, etc.), TDAH i/o discapacitat intel-lectual.

Nens amb antecedents de traumatisme cranioencefàlic (TCE), ictus o accident vascular cerebral (AVC), epilèpsia, alteracions metabòliques, síndrome alcohòlic fetal, infeccions del SNC (meningitis, encefalitis…), amb malalties oncològiques (leucèmia, tumors del SNC…) amb problemes mèdics que requereixen diàlisis, hidrocefàlia,etc.

Comments are closed.