Neuropsicologia Infantojuvenil

La Neuropsicologia Infantil i Juvenil va dirigida a:

  • Conèixer el perfil neuropsicològic del nen o jove permet dissenyar i aplicar plans d’intervenció dirigits a maximitzar el seu rendiment acadèmic, basats en fomentar els punts forts i compensar els febles
  • Orientacions vocacionals. El rendiment en proves de les principals funcions cognitives ens ajuda a recomanar les professions més compatibles al seu perfil neuropsicològic, no oblidant mai aspectes com la personalitat i les preferències personals, així com el model d’intel·ligències múltiples de Gardner.
 • L’Avaluació neuropsicològica (identifica, descriu i quantifica les alteracions cognitives, psicoafectives-emocionals i conductuals, i permet detectar i quantificar les capacitats preservades) i intervenció Neuropsicològica dirigida al nen, família i escola (Rehabilitació Neuropsicològica, psicoeducació, estratègies compensatòries, Neuropsicoteràpia…), davant de:
   • Nens amb sospita o trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgràfia) i TDAH
   • Nens amb antecedents de traumatisme cranioencefàlic (TCE), ictus o accident vascular cerebral (AVC) i epilèpsia
   • Nens amb antecedents d’alteracions metabòliques (fenilcetonúria…) o infeccions del SNC (meningitis, encefalitis…)
   • Nens amb malalties oncològiques (leucèmia, tumors del SNC…)
   • Nens amb problemes mèdics que requereixen diàlisis…
   • Nens amb malformacions del SNC (hidrocefàlia…)
  • Nens amb sospita o discapacitat intel·lectual

Comments are closed.