Deteriorament cognitiu lleu

Problemes de memòria, llenguatge, per planificar i organitzar, de funcions visuoespacials,… són alguns símptomes possibles del deteriorament cognitiu lleu. Hi ha moltes patologies associades a aquest trastorn: problemes metabòlics, trastorns afectius, problemes renals, deficiències vitamíniques, infeccions del SNC, apnees, demències,…

L’avaluació i seguiment neuropsicològic és imprescindible per un correcte diagnòstic i intervenció cognitiva precoç.

Sessions individuals o grupals on es treballa mitjançant l’estimulació cognitiva les funcions cognitives, així com aspectes emocionals, afectius, psicosocials i del comportament. A més de sessions d’aprenentatge d’estratègies per manejar i reduir les dificultats cognitives i els problemes emocionals, afectius i conductuals, tant pels pacients com pels familiars.

En les sessions d’estimulació cognitiva utilitzem, de forma integrada, estratègies de Rehabilitació Neuropsicològica, Tècniques de Psicoteràpia, de Psicologia Cognitiva-conductual, Programació Neurolinguïstica, Arteràpia, Mindfulness i Psicoeducació.

Comments are closed.