Demències

Una demència és una malaltia del Sistema Nerviós Central que implica deteriorament cognitiu i, en ocasions, alteracions emocionals, psicològiques, psicosocials i conductuals, que interfereixen en la capacitat per realitzar les activitats quotidianes.

L’exploració neuropsicològica ens permet avaluar les funcions cognitives, emocionals, psicosocials i conductuals. La seva finalitat es diagnòstica i orientada al tractament, ja que permet establir els objectius i dissenyar el pla de treball de l’estimulació cognitiva.

L’estimulació cognitiva és un tipus de Intervenció Cognitiva orientada a estimular i mantenir funcions cognitives com atenció, memòria, llenguatge, comprensió, planificació, reconeixement visual, gestos, cognició social,…. En les sessions es treballen de forma integrada les funcions cognitives, i altres aspectes com l’estat d’ànim, l’autoestima, l’autonomia,…, i ajuda a evitar els trastorns de conducta.

En les sessions d’estimulació cognitiva utilitzem també tècniques d’orientació a la realitat, teràpia de validació, reminiscència, estratègies de rehabilitació neuropsicològica, tècniques de psicoteràpia, mindfulness, programació neurolinguïstica, arteràpia,… També realitzem assessorament i suport emocional a les families.

Comments are closed.