Dany Cerebral

L’avaluació Neuropsicològica ens permet saber quines funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, comprensió, pràxies, funcions executives,…) estan preservades i quines alterades, el seu nivell d’afectació, així com els dèficits emocionals, psicosocials i conductuals.

La Rehabilitació neuropsicològica pretén aconseguir un nivell de funcionament més òptim en la vida quotidia, amb una milloria dels dèficits cognitius i psicològics, i adquisició d’estratègies compensatòries i reentrenament de les habilitats més afectades. Psicoeducació, assessorament i suport emocional a la família, així com a l’escola és bàsic per afavorir l’evolució del nen.

En la planificació i realització de la intervenció neuropsicològica utilitzem una metodologia pròpia que integra la rehabilitació Neuropsicològica amb Tècniques de Psicoteràpia, de Psicologia Cognitiva-Conductual, Programació Neurolinguïstica, Arteràpia, Tècniques de relaxació, Mindfulness, Assessorament a familiars i Psicoeducació, entre d’altres.

 Algunes causes de dany cerebral són:

  • Traumatismes craniencefàlics (TCE)
  • Accidents Vasculars Cerebrals (AVC)
  • Infeccions del Sistema Nerviós Central (SNC)
  • Malalties oncològiques del SNC
  • Hidrocefàlia
  • Hipòxies-anòxies
  • Tumors cerebrals
  • Epilèpsia
  • Altres trastorns neurològics

Comments are closed.