Estimulació Cognitiva

L’estimulació cognitiva és un tipus de Intervenció Cognitiva orientada a estimular i mantenir funcions cognitives com atenció, memòria, llenguatge, comprensió, planificació, organització, reconeixement visual, gestos, cognició social,… A més de repercutir en el benestar afectiu i emocional de la persona.

Es realitza a partir d’un pla de treball establert prèviament i basat en els resultats obtinguts en l’exploració neuropsicològica.

Comments are closed.