Avalua les funcions cognitives (atenció, llenguatge, memòria, planificació,  abstracció,…), emocionals, psicosocials i conductuals (la seva preservació o alteració, i els punts forts i febles cognitius) per diagnosticar i establir els objectius i el pla de treball de la intervenció neuropsicològica.

Comments are closed