Neuropsicologia: Avaluació i intervenció

En l’exploració neuropsicològica avaluem les funcions cognitives (atenció, llenguatge, memòria, planificació,  abstracció,…), emocionals, psicosocials i conductuals (la seva preservació o alteració, i els punts forts i febles cognitius) per orientar en el diagnòstic i establir els objectius i el pla de treball de la intervenció neuropsicològica.

En la rehabilitació i intervenció neuropsicològica treballem per millorar o mantenir el rendiment cognitiu (atenció, llenguatge, memòria, resolució de problemes,…) i adquirir estratègies compensatòries dels dèficits. Ajudem al pacient i família en el procés d’acceptació i adaptació a les seqüeles del dany cerebral (cognitives, emocionals, afectives, de comportament i personalitat).

 

 

Comments are closed.